Đế và nút nhấn mở tủ “PUSH TO OPEN” Hettich PA 109/209 – A/B/C/W

Đế và nút nhấn mở tủ “PUSH TO OPEN” Hettich PA 109/209 – A/B/C/W là phụ kiện Hettich cho các loại tủ.

Hình ảnh và kích thước:

Đế cho nút nhấn mở cánh cửa tủ “Push To Open” Hettich PA 109 – C
Đế cho nút nhấn mở cánh cửa tủ “Push To Open” Hettich PA 109 – C
Nút nhấn mở cánh cửa tủ “Push To Open” Hettich PA 109 – W
Nút nhấn mở cánh cửa tủ “Push To Open” Hettich PA 109 – W
Nút nhấn mở cánh cửa tủ “Push To Open” Hettich PA 209 – A
Nút nhấn mở cánh cửa tủ “Push To Open” Hettich PA 209 – A

Mô tả chức năng:

Tình trạng: còn hàng

Giá: liên hệ trực tiếp hoặc qua hotline để được báo giá

Hotline: 0909 816 786

Link Video:

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.